Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:

CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

STT

Hệ/ ngành nghề đào tạo

I

THẠC SĨ (2 NĂM)

1

Kỹ thuật Cơ khí

2

Kỹ thuật Cơ khí động lực

3

Kế toán

4

Kỹ thuật Điện tử

5

Công nghệ Hóa

II

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

2

Công nghệ kỹ thuật Cơ - điện tử

3

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

5

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

6

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

7

Kế toán

8

Quản trị kinh doanh

9

Công nghệ kỹ thuật hóa học (Hóa Hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa phân tích)

10

Ngôn ngữ Anh

11

Khoa học máy tính

12

Hệ thống thông tin

13

Kỹ thuật phần mềm

14

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

15

Tài chính – Ngân hàng

16

Công nghệ may (Công nghệ kỹ thuật may, Thiết kế thời trang)

17

Việt Nam học

18

Thiết kế thời trang

19

Công nghệ kỹ thuật môi trường

IV

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

2

Công nghệ kỹ thuật Cơ - điện tử

3

Công nghệ chế tạo máy

4

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

8

Kế toán

9

Quản trị kinh doanh

10

Tin học ứng dụng

11

Công nghệ thông tin

12

Công nghệ kỹ thuật hóa học (Hóa Hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa phân tích)

13

Công nghệ may

14

Ngôn ngữ Anh

15

Tài chính – Ngân hàng

16

Việt Nam học

17

Thiết kế thời trang

18

Công nghệ kỹ thuật môi trường

V

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1

Cơ khí chế tạo

2

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

3

Bảo trì và sửa chữa ô tô

4

Điện công nghiệp và dân dụng

5

Điện tử công nghiệp và dân dụng

6

Tin học ứng dụng

7

Kế toán doanh nghiệp

8

Công nghệ may và thời trang

9

Công nghệ hoá hữu cơ

10

Công nghệ hoá vô cơ

11

Hoá phân tích

VI

CAO ĐẲNG NGHỀ

1

Cắt gọt kim loại

2

Nguội SC máy công cụ

3

Công nghệ Ô tô

4

Điện công nghiệp

5

Điện tử công nghiệp

6

Vẽ và Thiết kế trên máy tính

7

Kế toán doanh nghiệp

8

KT máy lạnh và Điều hoà không khí

9

Hàn

10

May thời trang

11

Nguội chế tạo

12

Lập trình máy tính

13

Cắt gọt kim loại (Công nghệ Nhật bản)

14

Hàn (Công nghệ Nhật bản)

15

Điện công nghiệp (Công nghệ Nhật Bản)

VII

TRUNG CẤP NGHỀ

1

Cắt gọt kim loại

2

Nguội Sửa chữa máy công cụ

3

Công nghệ Ô tô

4

Điện công nghiệp

5

Điện tử công nghiệp

6

Vẽ và Thiết kế trên máy tính

7

Kế toán doanh nghiệp

8

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí

9

Hàn

10

May thời trang

11

Nguội chế tạo

12

Lập trình máy tính

13

Cắt gọt kim loại (Công nghệ Nhật bản)

14

Gia công kim loại tấm (Công nghệ Nhật bản)

15

Sửa chữa thiết bị điều khiển điện (Công nghệ Nhật bản)

LIÊN THÔNG CĐ-ĐH CHÍNH QUY, TC-ĐH CHÍNH QUY

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

2

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

3

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

4

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện)

5

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử).

6

Khoa học máy tính

7

Kế toán

8

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

9

Quản trị kinh doanh

10

Công nghệ May

11

Thiết kế thời trang

12

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

13

Ngôn ngữ AnhTin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà Nước
  10. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Thông tin cần biết

Lượt truy cập 18174550