Giới thiệu khoa Kế toán - Kiểm toán

Sự hình thành và phát triển.

Tiền thân của Khoa Kế toán - Kiểm toán là Trường Nghiệp vụ Kinh tế , trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng, thành lập năm 1958. Địa điểm tại Chèm – Đông Ngạc - Từ Liêm – Hà Nội.

Giai đoạn từ năm 1962 đến năm 1980 là Trường Trung học Kinh tế I- Bộ Cơ khí và Luyện kim, Địa điểm xã Cải Đan, huyện Phổ Yên,tỉnh Thái Nguyên

Giai đoạn từ năm 1980 đến 2009 Trường Trung học Kinh tế I sát nhập với trường Trung học Cơ khí I, Bộ Cơ khí và Luyện Kim và trở thành Khoa Kinh tế của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngày 4 tháng 1 năm 2010 Hiệu trưởng trường Đại học công nghiệp Hà nội ra quyết định thành lập khoa Kế toán - Kiểm toán trên cơ sở tách từ khoa Kinh tế thành hai khoa Kế toán - Kiểm toán và Quản lý kinh doanh.

Nửa thế kỷ qua, Khoa Kế toán-Kiểm toán đã đào tạo và cung cấp cho đất nước hàng vạn học sinh, sinh viên các chuyên ngành kinh tế cho các cơ quan, doanh nghiệp ở tất cả các ngành, các lĩnh vực trong cả nước. Nhiều học sinh, sinh viên ra trường đã và đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước.

Ngành nghề đào tạo

Tiếp tục truyền thống đào tạo của mình hiện nay khoa Kế toán - Kiểm toán đang đào tạo hàng nghìn học sinh – sinh viên chuyên ngành kế toán ở các trình độ:

- Thạc sỹ; Đại học; Cao đẳng; Trung cấp chuyên nghiệp

- Liên thông Cao đẳng - Đại học; Trung cấp - Đại học;Trung cấp - Cao đẳng

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán phần lớn có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ và hầu hết đã có thời gian công tác thực tế ở doanh nghiệp.có năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn vững, được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết với nghề.

Cơ sở vật chất:

Giảng đường phục vụ cho việc giảng dạy của Khoa Kế toán - Kiểm toán có 35 phòng học lý thuyết với diện tích 2400 m2, 02 phòng máy vi tính, 01 phòng hội thảo.

Thành tích đạt được

Tập thể Giảng viên và nhiều cá nhân trong Khoa đã được tặng Huân chương, bằng khen của Thủ tướng chính phủ, của bộ trưởng Bộ Công thương, của Công đoàn ngành Công thương, nhiều giảng viên trong khoa đã đạt giải nhất, nhì, ba trong các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố.

-Phương hướng phát triển

Khoa Kế toán - Kiểm toán tiếp tục cải tiến phương pháp và nội dung giảng dạy, cập nhật và biên soạn tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, cử giảng viên đi học nâng cao trình độ. Khoa cũng đang xây dựng đề án mở ngành Kiểm toán và đào tạo sau đại học để đáp ứng nhu cầu người học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.