Thứ Ba, 15:14 12/03/2013

Kế hoạch kiểm tra tiếng Anh - tin học tháng 1, 3, 4, 5/2013

HSSV đăng ký kiểm tra các môn TA, TH từ ngày 01-10 hàng tháng.

Xem lịch chi tiết (danh sách, ngày, giờ kiểm tra...) trước kỳ kiểm tra 03 ngày tại Phòng 113-Nhà A2 hoặc tại mục tra cứu thông tin của trang web:

http://nnth.haui.edu.vn

Xem điểm kiểm tra chi tiết tại mục tra cứu thông tin của trang web:

http://nnth.haui.edu.vn

tải về tại đây