Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:
Thứ Bảy, 16:04 05/05/2007

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ thị số 06-CV/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 11-HD/TTVH ngày 06/12/2006 của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 18/1/2007 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 12 – KH/ĐU ngày 30/3/2007 của Đảng ủy trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, sáng 5/5 Đảng ủy Nhà trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Mục đích của cuộc vận động làm cho toàn toàn thể Đảng viên và viên chức Nhà trường nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Cuộc vận động được phát động rộng rãi trong toàn Trường bắt đầu từ ngày 3/2/2007 và tổng kết vào ngày 3/2/2011.

Dự Hội nghị, các đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trưởng/ phó các đơn vị, trưởng bộ môn, tổ trưởng tổ công tác của các đơn vị trong Nhà trường và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ đã được nghe báo cáo viên Đỗ Văn Ba – Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh – Học viện Báo chí và tuyên truyền Hà Nội, Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với hai chuyên đề và hai bài nói:

 • “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.
 • Các tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Hai bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ Hà Nội ngày 25/4/1959; Bài nói ở lớp huấn luyện Đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 14/5/1966.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho toàn thể cán bộ, viên chức trong Nhà trường nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó tăng cường học tập tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Tin tiêu điểm

Liên kết site

 1. Chính phủ
 2. Bộ công thương
 3. Bộ giáo dục và đào tạo
 4. Bộ khoa học công nghệ
 5. Bộ khoa học và phát triển
 6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
 7. Thông tin công nghệ
 8. Truyền thông khoa học và công nghệ
 9. Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà Nước
 10. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Thông tin cần biết

Lượt truy cập 18193656