Sinh viên khoa Công nghệ Hóa với nghiên cứu khoa học ứng dụng xử lý nước thải xỉ mạ từ bùn đỏ Tây Nguyên

Trong các đề tài sinh viên Nghiên cứu Khoa học (NCKH) năm 2019, đề tài “nghiên cứu chế tạo vật liệu nano sắt từ (Fe3O4) từ bùn đỏ Tây Nguyên bước đầu ứng dụng làm vật liệu xử lý Crom (VI) trong nước thải mạ” của nhóm SV đến từ khoa Công nghệ Hóa được Hội đồng Khoa học Nhà trường chấm điểm cao nhất (93,6 điểm). Không chỉ được đánh giá cao về ý tưởng nghiên cứu, đề tài còn có tính ứng dụng trong thực tế.

Thông tin nhóm nghiên cứu gồm 03 thành viên: bạn Trương Anh Thư, Chu Quý Thương và Lê Xuân Biên đến từ lớp ĐH Hóa 3 - K11, khoa Công nghệ Hóa. Giảng viên hướng dẫn - TS. Phạm Thị Mai Hương.

Bùn đỏ (tên tiếng Anh là Red Mud) là chất thải rắn được thải ra từ quá trình tinh luyện quặng bôxit để sản xuất Al2O3 theo công nghệ Bayer. Thành phần chính của bùn đỏ là Fe2O3 có thể lên đến 60%, một số oxit khác như Al2O3, MnO2... đặc biệt có pH rất cao lến đến 13.

Do vậy nó gây ra ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của con người. Trên thực tế, trung bình cứ sản xuất 1 tấn Al2O3 thì thải ra 1-1,5 tấn bùn đỏ tùy thuộc chất lượng quặng bauxit đầu vào. Ở Việt Nam, hai dự án rất lớn ở Tây Nguyên là Nhân Cơ và Tân Rai đã đi vào sản xuất.

Sinh viên khoa Công nghệ Hóa, đại học công nghiệp Hà Nội với nghiên cứu khoa họcNhóm nghiên cứu đến từ khoa Công nghệ Hóa, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Theo Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam, quy hoạch phát triển bauxit ở Tây Nguyên từ năm 2007 đến năm 2015, mỗi năm nhà máy Tân Rai và Nhân cơ sản xuất khoảng 7 triệu tấn nhôm oxit, như vậy đồng thời sẽ thải ra hơn 10 triệu tấn bùn đỏ.

Như vậy, nếu tồn trữ và xử lý không tốt rất có thể xảy ra những thảm họa ảnh hưởng lớn đến môi trường khi dự án đã đi vào sản xuất. Chính vì vậy, việc xử lý bùn đỏ đang là vấn đề rất cấp thiết đối với các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Hướng nghiên cứu chế tạo nano sắt từ là ý tưởng mới, mục tiêu chính thu hồi toàn bộ lượng oxit sắt có trong bùn đỏ để tạo ra loại vật liệu có tính ứng dụng cao [2-5].

Sinh viên khoa Công nghệ Hóa, đại học công nghiệp Hà Nội với nghiên cứu khoa họcTS. Phạm Thị Mai Hương hướng dẫn Nhóm nghiên cứu thực hiện thí nghiệm

Trong đề tài này, nhóm nghiên cứu đã tính toán lượng muối Fe2+ và NaOH cho thêm vào bùn đỏ thô đã được rửa nước đến pH 7, tiến hành chế tạo nano sắt từ theo phương pháp đồng kết tủa trong môi trường khí trơ N2, vật liệu được ký hiệu là RMN2. Vật liệu nano Fe3O4 đã được phân tích đặc trưng cấu trúc bằng các phương pháp X-Ray, SEM, TEM, BET…

Các kết quả phân tích cho thấy, vật liệu nano sắt từ thu được có tính chất đặc trưng của oxit sắt từ, kích thước hạt đạt từ 10-20 nm. Diện tích bề mặt riêng thu được theo phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ-giải hấp (BET) đạt 57,24 m2/g.

Sinh viên khoa Công nghệ Hóa, đại học công nghiệp Hà Nội với nghiên cứu khoa học

Hình 1: Giản đồ nhiễu xạ tia X (a), ảnh SEM (b) của vật liệu nano sắt từ Fe3O4

Vật liệu được đem tiến hành khảo sát các điều kiện hấp phụ Cr(VI) trong môi trường nước. Kết quả thu được là ở pH= 6, thời gian tiếp xúc là 90 phút thì dung lượng hấp phụ cực đại (qmax) theo phương trình đẳng nhiệt Lăng muir là 31,44 mg/g. Mô hình đẳng nhiệt của quá trình hấp phụ theo Langmuir (R2= 0,9779) phù hợp hơn với mô hình đẳng nhiệt Frendlich (R2= 0,9023) được thể hiện ở hình 2.

Sinh viên khoa Công nghệ Hóa, đại học công nghiệp Hà Nội với nghiên cứu khoa học

Hình 2: Đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir (a), Freundlich (b) của Cr(VI) trên vật liệu nano Fe3O4

Từ các dữ liệu khảo sát về thời gian cân bằng hấp phụ, động học của quá trình hấp phụ đối với Cr(VI) trên vật liệu nano sắt từ được nghiên cứu và xây dựng. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình hấp phụ Cr(VI) tuân theo phương trình động học bậc 2 với hệ số tương quan là R2 = 1 (hình 3).

Sinh viên khoa Công nghệ Hóa, đại học công nghiệp Hà Nội với nghiên cứu khoa học

Hình 3. Đồ thị động học bậc 1 biểu kiến (a);Đồ thị động học bậc 2 biểu kiến (b) hấp phụ Cr(VI) trên vật liệu nano Fe3O4

Vật liệu cũng đã được thử nghiệm hấp phụ với mẫu nước thải mạ chứa Cr(VI) lấy từ nguồn thải mạ crôm của một cơ sở sản xuất nhỏ tại khu Công nghiệp Bắc Từ Liêm, kết quả khảo sát trên mẫu thực ở điều kiện tối ưu cho thấy khả năng hấp phụ Cr(VI) đạt 100%, nước thải sau khi xử lý có nồng độ Cr(VI) đạt tiêu chuẩn nước thải công nghiệp theo QCVN QCVN 24: 2009/BTNMT.

Sinh viên khoa Công nghệ Hóa, đại học công nghiệp Hà Nội với nghiên cứu khoa học

Hình 4: Vật liệu nano sắt từ bám dính trên nam châm

Vật liệu nano sắt từ được chế tạo từ bùn đỏ Tây Nguyên thực sự là nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn lớn trong việc xử lý chất thải rắn nguy hại thành vật liệu thân thiện với môi trường, vật liệu chế tạo có giá trị sử dụng cao, đặc biệt có thể ứng dụng trong xử lý một số chất độc hại trong môi trường nước.

  • Thứ Hai, 07:55 17/06/2019

Tin tiêu điểm

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo

Thứ Hai, 14:48 18/01/2021
Hội chợ sách đặc biệt gây quỹ cho trẻ em vùng cao

Hội chợ sách đặc biệt gây quỹ cho trẻ em vùng cao

Thứ Sáu, 07:47 15/01/2021
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC - HaUI” lần thứ nhất

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC - HaUI” lần thứ nhất

Thứ Sáu, 20:48 08/01/2021
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ trường ĐHCNHN năm 2020

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ trường ĐHCNHN năm 2020

Thứ Tư, 17:33 30/12/2020
Vượt núi xuống Thủ đô học đại học

Vượt núi xuống Thủ đô học đại học

Thứ Tư, 16:59 30/12/2020

Các bài đã đăng

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Thứ Sáu, 13:54 22/01/2021
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo

Thứ Hai, 14:48 18/01/2021
Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

Thứ Sáu, 18:15 15/01/2021
Công ty LETCO tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Công ty LETCO tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Thứ Bảy, 13:01 09/01/2021
Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội SV Việt Nam

Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội SV Việt Nam

Thứ Năm, 16:40 07/01/2021
TS.Lê Ba Phong với công bố quốc tế “vai trò trung gian của niềm tin trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyển đổi và các quá trình chia sẻ tri thức”

TS.Lê Ba Phong với công bố quốc tế “vai trò trung gian của niềm tin trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyển đổi và các quá trình chia sẻ tri thức”

Thứ Hai, 08:12 10/06/2019
Đoàn cán bộ Đại học Hồ Nam, Trung Quốc thăm và làm việc tại trường

Đoàn cán bộ Đại học Hồ Nam, Trung Quốc thăm và làm việc tại trường

Thứ Năm, 07:36 06/06/2019
Bế mạc giải Bóng chuyền cán bộ, viên chức, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019

Bế mạc giải Bóng chuyền cán bộ, viên chức, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019

Thứ Tư, 08:01 05/06/2019
Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn theo tình hình mới

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn theo tình hình mới

Thứ Hai, 16:26 03/06/2019
Nghiệm thu 01 đề án và 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường lĩnh vực Cơ khí

Nghiệm thu 01 đề án và 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường lĩnh vực Cơ khí

Thứ Sáu, 17:12 31/05/2019

Video giới thiệu